GPK EKO BABICE

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

Funkcję Zgromadzenia Wspólników pełni jednoosobowo
Wójt Gminy Stare Babice
pan Sławomir Sumka

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

Katarzyna Siatkowska - Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Magdalena Zmysłowska-Puchalska - Zastępca Przewodniczącej Rady Nadzorczej
Mateusz Śliżewski - Sekretarz Rady Nadzorczej

ZARZĄD SPÓŁKI

Marcin Łasiński - Prezes Zarządu

 

PROKURENCI 

Jan Kalinowski - Prokurent
Radosław Drożdżewski - Prokurent