GPK EKO BABICE

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne "Eko-Babice" Sp. z o.o. działa na podstawie:

 

  • Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.)
  • Ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997 r., Nr 9, poz.43 z późn. zm.)      
  • Uchwały Rady Gminy Stare Babice nr XXXV/294/2006 z dnia 16 lutego 2006 

 

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne ?EKO-BABICE? Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością jest zarejestrowane pod numerem KRS 0000127401

rejestru przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Od powstania Spółki właścicielem wszystkich jej udziałów jest Gmina Stare Babice.

NIP: 118-14-62-152

REGON: 016026808

SIEDZIBA SPÓŁKI

 

Siedzibą Spółki są Stare Babice.
Zarząd Spółki i biuro przedsiębiorstwa mieszczą się w Starych Babicach, pod adresem: ul. Kutrzeby 36