GPK EKO BABICE

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne "EKO-BABICE" Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością zostało powołane do życia na podstawie Uchwały NR XXX/268/98 Rady Gminy Stare Babice z dnia 19 czerwca 1998 roku.

 

FORMALNIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROZPOCZĘŁO SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ 1 SIERPNIA 1999 ROKU.

Głównym zadaniem Przedsiębiorstwa jest realizacja zadań własnych Gminy Stare  Babice w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

PODSTAWOWE OBSZARY DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI 

  • Produkcja wody i zaopatrzenie w nią mieszkańców gminy
  • Odbiór i oczyszczanie ścieków socjalno-bytowych
  • Eksploatacja i rozbudowa sieci wodociągowej
  • Eksploatacja i rozbudowa kanalizacji sanitarnej
  • Budowa przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych