GPK EKO BABICE

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

Funkcję Zgromadzenia Wspólników pełni jednoosobowo Wójt Gminy
Stare Babice  pan Sławomir Sumka

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

Katarzyna Siatkowska - Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Magdalena Zmysłowska-Puchalska - Zastępca Przewodniczącej Rady Nadzorczej
Mateusz Śliżewski - Sekretarz Rady Nadzorczej

Paweł Turkot  Prezes Zarządu
Agnieszka Cybulska  Członek Zarządu
Renata Skalska  Członek Zarządu

 

PROKURENCI 

Jan Kalinowski  Prokurent
Aneta Rychcik  Prokurent