GPK EKO BABICE

    Struktura organizacyjna Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego ?EKO-BABICE? Sp. z o.o. jest dostosowywana do wszystkich prowadzonych przez Spółkę działań. Ulega zmianie, gdy zachodzi konieczność przystosowania jej do nowych zadań np. objęcia w zarządzanie SUW w Borzęcinie Małym lub przejęcia realizacji zadań związanych z rozbudową infrastruktury komunalnej w ramach środków z Unii Europejskiej (powstanie JRP).